Diferencijalna zaštita FID

Strujne zaštitne sklopke FID do 125A, Vigi diferencijalni moduli